Food and Natural Resources

Zespół badaczy zajmujących się zagadnieniami z zakresu energetyki i klimatu przygotował listę sugestii dotyczących szkieletowego planu przejścia na czystą energię z uwzględnieniem różnych ram czasowych i trudnej sytuacji w czasach pandemii koronawirusa.
Un gruppo di ricercatori sulle politiche energetiche e climatiche ha stilato una serie di raccomandazioni per un modello teso a sostenere la transizione verso un’energia pulita utilizzando diversi orizzonti temporali in mezzo all’attuale pandemia di coronavirus.
Une équipe de chercheurs en politique énergétique et climatique a émis des recommandations pour un cadre visant à soutenir la transition vers des énergies propres, en utilisant différents horizons temporels en pleine crise de la pandémie de coronavirus.
Un equipo de investigadores del ámbito de la política en materia de energía y clima formuló recomendaciones para un marco que apoye la transición a la energía limpia mediante el empleo de distintos horizontes temporales en medio de la actual pandemia del coronavirus.
A team of energy and climate policy researchers has made recommendations for a framework to support the transition to clean energy by using different time horizons amid the current coronavirus pandemic.
Ein Forschungsteam im Bereich Energie- und Klimapolitik hat Empfehlungen für einen Rahmenplan mit verschiedenen Zeithorizonten ausgesprochen, um inmitten der aktuellen Coronavirus-Pandemie den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.
Nowatorskie narzędzie diagnostyczne opracowane przez zespół naukowców w ramach finansowanego przez UE projektu pomoże w walce z wirusami powodującymi epidemie w fermach trzody chlewnej.
Un nuovo strumento diagnostico sviluppato da un gruppo di ricercatori finanziati dall’UE contribuirà ad affrontare i virus che causano epidemie negli allevamenti di suini.
Un nouvel outil de diagnostic mis au point par une équipe de chercheurs financée par l’UE va contribuer à combattre les virus causant des épidémies dans les exploitations porcines.
Una novedosa herramienta de diagnóstico desarrollada por investigadores financiados con fondos europeos ayudará a combatir los virus que provocan epidemias en las explotaciones de ganado porcino.
A novel diagnostic tool developed by a team of EU-funded researchers will help tackle viruses causing epidemics in pig farms.
Ein von der EU finanziertes Forschungsteam hat ein neuartiges Diagnoseinstrument entwickelt, das bei der Bekämpfung von Viren helfen wird, die Epidemien in Schweinezuchtbetrieben verursachen.
Europa, jeszcze niedawno epicentrum pandemii COVID-19, zaczyna znosić restrykcje. Zdaniem ekspertów ten kolejny etap jest poligonem doświadczalnym, na którym badanymi jesteśmy my sami.
L’Europa, che è stata l’epicentro del coronavirus, sta revocando le restrizioni. Gli esperti dicono che in questa prossima fase fungeremo da cavie.
L’Europe, un temps l’épicentre de la crise du coronavirus, lève ses restrictions. Des experts affirment que nous ferons office de sujets d’expérimentation au cours de cette prochaine phase.
Tras superar la peor parte de la crisis del coronavirus, Europa empieza a levantar las restricciones. Los expertos afirman que la población servirá de objeto de estudio durante la próxima fase.
Europe, once the coronavirus epicentre, is lifting restrictions. Experts say we’ll be serving as test subjects during this next phase.
Europa, das einstige Epizentrum des Coronavirus, lockert Ausgangsbeschränkungen. Fachleute sind der Meinung, dass wir in der nächsten Phase als Testpersonen dienen.
Projekt „PHARMARINE - Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki” otrzymał dofinansowanie w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze na łączną kwotę 6,3 mln złotych. Liderem konsorcjum Projektu jest Uniwersytet Gdański, zaś kierownikiem projektu po stronie uczelni jest dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Uzyskane wyniki dostarczą nowych informacji empirycznych na temat biologicznego oddziaływania leków i zagrożeń jakie one niosą dla ekosystemu morskiego Arktyki.
Grupa badaczy opracowała model inteligentnej opaski na rękę, która będzie kontrolować temperaturę ciała i ułatwi utrzymywanie wymaganej odległości między ludźmi.
Next
RSS feed for this list
Privacy Policy